Корзина пуста
Пора что-то купить
Онлайн сексшоп Ого в Украине: главная


Договор публичной оферты

ПРОПОЗИЦІЯ (ОФЕРТА)
ПРО УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ПРОДУКЦІЇ

ФОП Андрусик Олександр Вікторович, який діє на підставі чинного законодавства України, пропонує (надає оферту) укласти договір купівлі-продажу Продукції  на умовах і в порядку, які вказані нижче, у відповідному розділі на веб-сайті інтернет-магазину https://ogosexshop.com.ua . Покупець, діючи з метою придбання Продукції, приймає умови цієї пропозиції про укладення договору купівлі-продажу Продукції (далі – Договір) на таких умовах.

1. Загальні положення

1.1. Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (офертою) будь-якій юридичній або фізичній особі укласти договір купівлі-продажу Продукції. Зазначений договір є публічним, тобто згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх покупців.
1.2. Умови цієї пропозиції (оферти) є однаковими для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа - підприємець).
1.3. Товар, що пропонується за даною пропозицією (офертою), може використовуватися Покупцем для його кінцевого споживання у якості споживача. У такому випадку, на умови Договору, який пропонується скласти згідно з даною пропозицією (офертою), поширюються вимоги Закону України "Про захист прав споживачів".
1.4. Відповідно до ст. 642 Цивільного Кодексу України повним і беззастережним прийняттям умов даної пропозиції (оферти), що підтверджує укладення Договору купівлі-продажу Продукції на запропонованих умовах, є факт здійснення Покупцем оплати вартості замовленої на веб-сайті інтернет-магазину https://ogosexshop.com.ua (або іншим способом) Продукції.
1.5. Укладаючи Договір, Покупець підтверджує наступні положення:
а) Покупець цілком і повністю ознайомлений і згоден з умовами даної пропозиції (оферти);
б) у випадку, якщо Покупець є фізичною особою, він дає дозвіл на обробку Продавцем своїх персональних даних з метою можливості виконання умов Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням Договору Замовник підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України "Про захист персональних даних", про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Замовник також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Замовника, не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних. Обсяг прав Замовника, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних", йому відомий і зрозумілий.
в) товар, який Покупець придбає (замовляє) або має намір придбати на веб-сайті інтернет-магазину https://ogosexshop.com.ua, може використовуватись для цілей, безпосередньо пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності або виконанням ним обов'язків найманого працівника, або для особистого споживання.

2. Терміни та визначення

2.1. Продавець – Фізична особа – підприємець Андрусик Олександр Вікторович, який діє на підставі чинного законодавства, здійснює управління веб-сайтом інтернет-магазину, розміщеним в мережі Інтернет за адресою https://ogosexshop.com.ua .
2.2. Продукція – товари, опубліковані на веб-сайті інтернет-магазину https://ogosexshop.com.ua, щодо яких вказується ціна, назва і опис товару. Також опис товару може супроводжуватися його зображенням.
2.3. Покупець – право- та дієздатна фізична особа, яка досягла вісімнадцятирічного віку, і здійснює придбання Продукції на веб-сайті інтернет-магазину https://ogosexshop.com.ua на умовах даної публічної пропозиції (оферти) для цілей, пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності, виконанням обов'язків найманого працівника, чи для особистого використання.
2.4. Замовлення – заявка Покупця на купівлю Продукції, адресована Продавцю, яка оформлена і надана Продавцю за допомогою програмних засобів веб-сайті інтернет-магазину https://ogosexshop.com.ua або іншим способом.
2.5. Веб-сайті інтернет-магазину – сукупність даних, доступ до яких здійснюється за допомогою веб-браузера і програмних модулів, об'єднаних єдиною системою управління, розташованих в мережі Інтернет за адресою https://ogosexshop.com.ua .
2.6. Особистий кабінет – персональний розділ Покупця на веб-сайті інтернет-магазину https://ogosexshop.com.ua, доступ до якого мають лише Покупець та Продавець, де відображається персональна інформація Покупця та історія розміщених ним Замовлень.

3. Предмет договору купівлі-продажу Продукції

3.1. Продавець на умовах та в порядку, визначених цією пропозицією (офертою) про укладення договору купівлі-продажу товарів, продає Продукцію на підставі Замовлення, оформленого Покупцем шляхом замовлення на веб-сайті інтернет-магазину https://ogosexshop.com.ua або в інший спосіб, а Покупець зобов'язується придбати Товар та сплатити його вартість.
3.2. Продавець гарантує, що Товар не переданий у заставу, чи не знаходиться в суперечці, під арештом і на нього не поширюються права третіх осіб.
3.3. Продавець і Покупець підтверджують, що укладений між ними договір не є фіктивним, удаваною угодою та угодою, що здійснюється під впливом насильства або обману.
3.4. Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності, передбачені законодавством, що регулює сферу правовідносин, які виникають і діють в процесі виконання договору, а також гарантує, що має право на реалізацію товару без будь-яких обмежень, відповідно до вимог чинного законодавства України.
3.5. Покупець приймає умови цієї пропозиції (оферти) в момент оформлення Замовлення шляхом натискання на кнопку «Оформити» на веб-сайті веб-сайті інтернет-магазину https://ogosexshop.com.ua або іншим способом, що означає підтвердження Покупця про ознайомлення з текстом цієї пропозиції (оферти) та згоду з її умовами. Наявність будь-яких заперечень Покупця щодо надання, таким чином, своєї згоди звільняє Продавця від будь-якої відповідальності за невиконання умов цієї пропозиції і надає Продавцю право скасувати Замовлення в односторонньому порядку.
3.6. Право власності на Продукцію Покупець отримує  тільки після отримання Продавцем повної оплати всіх сум, належних щодо Продукції, в тому числі витрати на доставку.
3.7. Продавець гарантує, що будь-яка придбана Продукція через веб-сайт інтернет-магазину https://ogosexshop.com.ua, відповідає в усіх суттєвих аспектах з її описом, є належної якості, і розумно підходить для будь-яких цілей, для яких продукти такого роду зазвичай поставляються, за умови, що зазначена Продукція буде використана відповідно до інструкції виробника.

4. Правила роботи з веб-сайтом інтернет-магазину https://ogosexshop.com.ua

4.1. Розміщуючи замовлення через веб-сайт інтернет-магазину https://ogosexshop.com.ua Покупець гарантує, що:
а. він юридично здатен укладати угоди; і
б. йому вже виповнилося 18 років.
Покупець може переглядати зміст веб-сайту інтернет-магазину https://ogosexshop.com.ua, оформляти Замовлення, а також користуватися іншими його сервісами.
4.2. Для доступу Покупця до персоналізованої інформації та надання додаткових можливостей роботи з веб-сайтом інтернет-магазину https://ogosexshop.com.ua потрібна реєстрація.
4.3. При реєстрації Покупець вводить такі дані, які є обов’язковими на момент реєстрації.
4.4. Покупець зобов'язується надати правдиву, точну і повну інформацію про себе. Продавець не несе відповідальності за точність і правильність інформації, яку Покупець залишає при реєстрації та здійсненні Замовлення.
4.5. Покупець зобов'язується не повідомляти третім особам параметри доступу, вказані при реєстрації. У разі виникнення у Покупця підозри щодо несанкціонованого використання третіми особами таких параметрів, Покупець зобов'язується негайно повідомити про це Продавця, надіславши електронного листа в розділі «Контакти».
4.6. Покупець несе відповідальність за будь-які дії, здійснені на веб-сайті інтернет-магазину https://ogosexshop.com.ua під його обліковим записом та від його імені.
4.7. Продавець має право відмовити Покупцеві в оформленні Замовлення, якщо у нього будуть підстави вважати, що Покупець вказав недостовірні дані, а так само за умови несумлінної поведінки (наприклад, порушення умов даної пропозиції (оферти) або ін.).
4.8. Заборонено використовувати веб-сайт інтернет-магазину https://ogosexshop.com.ua для здійснення незаконної, протиправної або забороненої діяльності.

5. Порядок оформлення Замовлення

5.1. Покупець самостійно оформляє Замовлення на веб-сайті інтернет-магазину https://ogosexshop.com.ua шляхом додавання обраних Товарів у «Кошик» після натискання кнопки «Оформити» або в інший спосіб.
5.2. Оформити Замовлення на Товари можуть як зареєстровані Покупці, так і ті, що не пройшли реєстрацію, в тому числі, які здійснюють замовлення за номером телефону, який вказаний на веб-сайті інтернет-магазину https://ogosexshop.com.ua.
5.3. Сторони підтверджують свою згоду на те, що оформлення Замовлення Покупцем не породжує обов’язку Продавця таке Замовлення прийняти. Замовлення Покупця є пропозицією до Продавця, щоб придбати Продукцію.  Договір між Продавцем і Покупцем (Договір) буде укладений тільки тоді, коли Продавець або його партнери відвантажать Продукцію, замовлену Покупцем.
Договір буде стосуватися тільки тієї Продукції, яка відвантажується Продавцем. Продавець не зобов'язаний поставляти будь-які інші товари, які, можливо, були частиною замовлення Покупця до моменту відправки таких товарів.
5.4. Покупець має право розірвати Договір та вимагати повернення коштів у разі придбання Продукції з розділів «Ігри приколи» та/або «Масла і косметика». Для повернення такого виду Продукції належної якості в межах строку придатності (гарантійного терміну), Покупець організовує доставку такої Продукції за власний рахунок протягом чотирнадцяти (14) календарних днів з дня отримання Продукції, в тому ж стані, в якому Покупець їх отримав. Продукція повинна бути такою, що не використовувалася Покупцем, збережено її товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики.
У випадку, якщо корсетні товари, білизна натільна, панчішно-шкарпеткові вироби не підійшли Покупцеві за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не можуть бути ним використані за призначенням, Продавець має право продати аналогічну Продукцію Покупцеві, із використанням знижки, величина якої відображається на веб-сайті інтернет-магазину https://ogosexshop.com.ua
Інша Продукція підлягає поверненню у разі її належної якості лише в день отримання з обов’язковим оглядом в присутності працівника (представника) служби доставки. В такому разі Покупець здійснює негайне повернення Продукції за власний рахунок.
Гарантійний термін строк на Продукцію становить два (2) місяці з дня отримання Продукції Покупцем.
У разі придбання Покупцем Продукції неналежної якості, спори та претензії розглядаються відповідно до законодавства України про захист прав споживачів.
У Покупця є юридичне зобов'язання зберігати Продукцію, відповідно до умов, зазначених в супровідній документації до Продукції, поки вона знаходиться у розпорядженні Покупця. Якщо Покупець не може виконати це зобов'язання, Продавець має право на подачу позовної заяви до Покупця щодо відшкодування збитків та захисту своїх прав та інтересів.
5.5. Не підлягає розірванню Договір, який стосується Продукції, яка доставлена спеціально на замовлення Покупця. Це положення не впливає на інші встановлені законом права як споживача.

6. Ціна та порядок оплати

6.1. Ціна кожного окремого Товару визначається Продавцем і вказується на веб-сайті інтернет-магазину https://ogosexshop.com.ua. Ціна Замовлення визначається шляхом складання ціни всіх включених в Замовлення Товарів і ціни доставки, яка дорівнює сумі, що вказується на веб-сайті інтернет-магазину https://ogosexshop.com.ua при оформленні Замовлення в момент його розміщення.
6.2. Ціна договору дорівнює ціні Замовлення. Сума замовлення може змінюватися в залежності від ціни, кількості або номенклатури Товару.
6.3. Покупець проводить оплату Товару згідно Замовлення. Покупець самостійно обирає один з таких способів оплати:
• готівковий розрахунок;
• безготівковий розрахунок;
• за допомогою електронних платіжних систем;
• за допомогою платіжних терміналів.
6.4. Оплата Послуг здійснюється в національній валюті України - гривні.
6.5. Замовлення вважається оплаченим з моменту надходження оплати на розрахунковий рахунок Продавця або його представника. Факт оплати Замовлення свідчить про згоду Покупця з умовами даної пропозиції про укладення договору.
6.6. Доставка Замовлення Продавцем виконується після повної оплати Товару або з відстроченням платежу на п’ять (5) календарних днів.
6.7. Ціна Товару, що вказана на веб-сайті інтернет-магазину https://ogosexshop.com.ua, може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку. При цьому, ціна на замовлений Покупцем Товар зміні не підлягає.
6.8. До моменту зарахування коштів Покупця на розрахунковий рахунок Продавця товар не резервується. Продавець не може гарантувати доступність Товару в кількості, зазначеній на момент оформлення Замовлення, в результаті чого, можуть збільшитися терміни обробки Замовлення. У разі необхідності здійснення повернення коштів Продавцем Покупцеві, Покупець зобов'язаний повідомити Продавцеві реквізити банківського рахунку, на який Продавець зобов'язаний перерахувати грошові кошти.

7. Умови повернення

7.1 При виявленні недоліку в товарі або невідповідності його властивостей заявленим в інструкції характеристикам протягом терміну придатності (гарантійного терміну) Продукції, Покупець може звернутися до Продавця з відповідною заявою.
7.2. Продавець зобов'язується замінити або відшкодувати вартість придбаної Продукції протягом 4 тижнів з моменту отримання заяви. Дана заміна можлива лише у разі підтвердження виробником даного товару невідповідності характеристик.
7.3. Продавець несе відповідальність лише в межах вартості матеріалу, заявленого в рекламації. Недоотриманий прибуток або отриманий в результаті використання такого матеріалу збиток не може бути об'єктом претензії до Продавця.

8. Обов'язки Продавця

8.1. Надавати правдиву інформацію про товари, ціни на них, а також умови доставки Товару та його вартості.
8.2. Поставити Товар відповідно до умов Замовлення.
8.3. Гарантувати відповідність якості Товару вимогам якості на території України.
8.4. У разі зміни терміну поставки, негайно інформувати Покупця про зміну умов поставки. Продавець інформує Покупця за допомогою телефонного або електронного зв'язку. При неможливості зв'язатися з Покупцем у випадку порушення останнім п. 4.4 даної пропозиції про укладення договору Продавець не несе відповідальності перед Покупцем.

9. Обов'язки Покупця

9.1. Надавати Продавцю достовірну, правдиву та коректну інформацію, у тому числі при реєстрації на веб-сайті інтернет-магазину https://ogosexshop.com.ua.
9.2. Оплачувати Товар згідно Замовлень за зазначеною у них ціною.
9.3. При прийомі Замовлення провести зовнішній огляд на предмет зовнішнього пошкодження упаковки. В разі відсутності зовнішніх пошкоджень упаковки, підписатися в експрес-накладній (квитанції, реєстрі і т.д.) про отримання Замовлення. Відкрити в присутності представника служби доставки зовнішню упаковку з метою перевірки збереження вкладеного, оглянути Продукцію на предмет цілісності її індивідуальної упаковки і наявності зовнішніх пошкоджень на ній.
9.4. У разі наявності претензій, вимагати від представника служби доставки скласти Акт зовнішнього огляду і Акт прийому-передачі в 3-х примірниках. В акті огляду описуються пошкодження зовнішньої упаковки, а в Акті прийому-передачі описуються всі пошкодження індивідуальної упаковки Продукції.
9.5. У разі передачі Продавцем Продукції з порушенням умов Замовлення про кількість, асортимент, комплектність, тару та / або упаковку Продукції, – не пізніше п'яти (5) наступних після дня покупки (отримання), календарних днів повідомити Продавця про ці порушення. При цьому, Продукція повинна бути повернута у товарному вигляді зі збереженням споживчих властивостей і всіх ярликів, пломб і т.п.
9.6. Надати точні паспортні дані для можливості отримати Замовлення в офісі кур'єрської компанії і особисто з'явитися з паспортом.

10. Права Покупця

10.1. Вимагати повернення оплати Продукції у разі неможливості виконання Продавцем умов Замовлення.
10.2. Внести зміни до Замовлення до його оплати.
10.3. До передачі Продукції відмовитися від нього за умови відшкодування Продавцеві транспортних витрат, що їх зазнав Продавець у зв'язку із вчиненням дій щодо виконання Замовлення, з урахуванням умов 4. 5.5. Договору.

11. Відповідальність сторін

11.1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві внаслідок неналежного використання Товарів, замовлених на веб-сайті інтернет-магазину https://ogosexshop.com.ua.
11.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов'язань у разі надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації.
11.3. Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України.
11.4. Продавець або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком таких непереборних обставин як: війна або воєнні дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, акти або дії органів державної влади, зміна митних правил , обмеження імпорту та експорту, що виникли незалежно від волі Продавця та/або Покупця після укладення цього договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону і надає документи, що підтверджують наявність таких обставин, видані уповноваженими на те органами.
11.5. Якщо Продавець не має можливості виконати умови Договору, він буде нести відповідальність лише перед Покупцем в межах суми вартості  Продукції.

12. Конфіденційність і захист персональних даних

12.1. Під час реєстрації на веб-сайті інтернет-магазину https://ogosexshop.com.ua Покупець залишає персональні та контактні дані, зазначені в п.4.3. цієї пропозиції, але не обмежуються ними.
12.2. Надаючи свої персональні дані на веб-сайті інтернет-магазину https://ogosexshop.com.ua при реєстрації або оформленні Замовлення, Покупець дає свою добровільну згоду на обробку та використання (у тому числі і передачу) своїх персональних даних без обмеження терміну дії такої згоди відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".
12.3. Продавець використовує отримані персональні дані для надання послуг, визначених цим договором, для просування послуг, що надаються Продавцем, в тому числі і за допомогою автоматизованої обробки персональних даних.
12.4. Продавець зобов'язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації агентам і третім особам, що діють на підставі договору з Продавцем, в тому числі і для виконання зобов'язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами законодавства.
12.5. Покупець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Покупця або її невідповідністю дійсності.

13. Інформаційні повідомлення

13.1. Реєструючись на веб-сайті інтернет-магазину https://ogosexshop.com.ua, Покупець дає Продавцю згоду на отримання інформаційних повідомлень від Продавця та його партнерів, що діють на підставі договору з Продавцем, за допомогою служб коротких повідомлень (SMS) та електронної пошти.

14. Правила використання матеріалів, розміщених на веб-сайті інтернет-магазину https://ogosexshop.com.ua

14.1. Веб-сайт інтернет-магазину https://ogosexshop.com.ua містить матеріали, товарні знаки, фірмові найменування та інші матеріали, що охороняються законом, включаючи, але не обмежуючись, тексти, фотографії, графічні зображення, музичні та звукові твори.
14.2. Весь зміст веб-сайту інтернет-магазину https://ogosexshop.com.ua охороняється законодавством України.
14.3. Покупець не має права використовувати матеріали, розміщені на веб-сайті інтернет-магазину https://ogosexshop.com.ua, як то: вносити зміни, публікувати, передавати третім особам, брати участь у продажу або відступленні, створювати похідні продукти та ін.

15. Інші умови

15.1. Укладений згідно даної пропозиції договір купівлі-продажу товару вважається укладеним на території України і таким, що діє в рамках законодавства України.
15.2. Укладений згідно даної пропозиції договір купівлі-продажу Продукції набирає чинності з моменту повної оплати замовленого товару.
15.3. Недійсність будь-якого пункту або частини договору, укладеного згідно даної пропозиції, не призводить до недійсності договору в цілому.
15.4. Усі спори, що виникають між Покупцем і Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення врегулювання спірного питання, Покупець або Продавець можуть звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства.
15.4. Продавець має право вносити зміни в текст цієї пропозиції на власний розсуд у будь-який момент і без попереднього повідомлення Покупців. Актуальна (діюча) редакція пропозиції завжди доступна на веб-сайті інтернет-магазину https://ogosexshop.com.ua.
15.5. Відсутність підписаного між Продавцем і Покупцем примірника договору, укладеного згідно даної пропозиції, на паперовому носії з підписами сторін, у разі здійснення по ньому фактичної оплати Покупцем, не є підставою визнання цього договору не укладеним. Проведення оплати у відповідності із здійсненим Покупцем Замовленням на веб-сайті інтернет-магазину https://ogosexshop.com.ua вважається акцептом Покупця (відповідно до ст. 642 і гл. 54 Цивільного кодексу України) і є моментом набрання чинності договору купівлі-продажу Продукції.
15.6. При виникненні претензій Покупець повинен звернутися до Служби підтримки Продавця за телефонами: +38 (066) 26-566-17; +38 (067) 83-15-004 або електронною поштою, зазначеною на веб-сайті інтернет-магазину https://ogosexshop.com.ua.

Возможно, Вас заинтересуют эти популярные товары магазина
Как Вам удобно оплачивать товар из сексшопа «Ого»?